ورود به حساب کاربریبازیابی کلمه عبورجهت ثبت نام در رادیو پدیده اینجا کلیک کنید

سیاوش آریامنشSiavash Ariamanesh

سیاوش آریامنش - Siavash Ariamanesh

آهنگساز

در آلبوم‌های :

دلبر طناز - Delbare Tannaz
دلبر طناز
سینا سرلک

Delbare Tannaz
Sina Sarlak
بوی مهر - Booye Mehr
بوی مهر
سینا سرلک

Booye Mehr
Sina Sarlak

در موزیک‌های :

رنگ - Reng
رنگ
سینا سرلک

Reng
Sina Sarlak
تصنیف دلبر طناز - Tasnife Delbare Tannaz
تصنیف دلبر طناز
سینا سرلک

Tasnife Delbare Tannaz
Sina Sarlak
ساز و آواز گوشه عشاق، قرچه، رضوی، فرود - Saz Va Aava Gusheye Oshagh
ساز و آواز گوشه عشاق، قرچه، رضوی، فرود
سینا سرلک

Saz Va Aava Gusheye Oshagh
Sina Sarlak
تصنیف پیوند - Tasnife Peyvand
تصنیف پیوند
سینا سرلک

Tasnife Peyvand
Sina Sarlak
مقدمه عشاق - Moghadameye Oshagh
مقدمه عشاق
سینا سرلک

Moghadameye Oshagh
Sina Sarlak
چهارمضراب سنتور و تمبک - Chaharmezrab Santour Va Tombak
چهارمضراب سنتور و تمبک
سینا سرلک

Chaharmezrab Santour Va Tombak
Sina Sarlak
درآمد سنتور تنها - Daramad Santoure Tanha
درآمد سنتور تنها
سینا سرلک

Daramad Santoure Tanha
Sina Sarlak
تصنیف سوز عشق - Sooze Eshgh
تصنیف سوز عشق
سینا سرلک

Sooze Eshgh
Sina Sarlak
ساز و آواز گوشه درآمد، بیات راجه، فرود - Saz Va Avaz Gusheye Daramad
ساز و آواز گوشه درآمد، بیات راجه، فرود
سینا سرلک

Saz Va Avaz Gusheye Daramad
Sina Sarlak
پیش‌درآمد - Pishdaramad
پیش‌درآمد
سینا سرلک

Pishdaramad
Sina Sarlak
مقدمه ماهور - Moghadame maahur
مقدمه ماهور
سینا سرلک

Moghadame maahur
Sina Sarlak
تصنیف بوی مهر - Tasnife Boye Mehr
تصنیف بوی مهر
سینا سرلک

Tasnife Boye Mehr
Sina Sarlak
ساز و آواز درآمد گشایش فرود - Saazo Avaaz Daraamad Goshayesh
ساز و آواز درآمد گشایش فرود
سینا سرلک

Saazo Avaaz Daraamad Goshayesh
Sina Sarlak
چهار مضراب سنتور و تمبک - Santor va Tombak
چهار مضراب سنتور و تمبک
سینا سرلک

Santor va Tombak
Sina Sarlak
ساز و آواز دلکش - Saazo Avaaz Delkash
ساز و آواز دلکش
سینا سرلک

Saazo Avaaz Delkash
Sina Sarlak
تصنیف شب وصال - Tasnife Shabe Vesaal Reng
تصنیف شب وصال
سینا سرلک

Tasnife Shabe Vesaal Reng
Sina Sarlak
پیش در آمد چهارگاه - Pish daraamade Chahaargah
پیش در آمد چهارگاه
سینا سرلک

Pish daraamade Chahaargah
Sina Sarlak
ساز و آواز کرشمه درآمد زبول فرود - Saavo Avaaz Kereshme Daraamad
ساز و آواز کرشمه درآمد زبول فرود
سینا سرلک

Saavo Avaaz Kereshme Daraamad
Sina Sarlak
چهار مضراب سنتور وتمبک - Chahar Mezrabe Santor 1
چهار مضراب سنتور وتمبک
سینا سرلک

Chahar Mezrabe Santor 1
Sina Sarlak
پیش زنگوله و زنگوله - Pish Zangoole va Zangoole
پیش زنگوله و زنگوله
سینا سرلک

Pish Zangoole va Zangoole
Sina Sarlak
تصنیف رندان صبوحی رنگ - Tasnife Rendaane Sabuhi
تصنیف رندان صبوحی رنگ
سینا سرلک

Tasnife Rendaane Sabuhi
Sina Sarlak

تنظیم کننده

در آلبوم‌های :

دلبر طناز - Delbare Tannaz
دلبر طناز
سینا سرلک

Delbare Tannaz
Sina Sarlak
بوی مهر - Booye Mehr
بوی مهر
سینا سرلک

Booye Mehr
Sina Sarlak

در موزیک‌های :

رنگ - Reng
رنگ
سینا سرلک

Reng
Sina Sarlak
تصنیف دلبر طناز - Tasnife Delbare Tannaz
تصنیف دلبر طناز
سینا سرلک

Tasnife Delbare Tannaz
Sina Sarlak
ساز و آواز گوشه عشاق، قرچه، رضوی، فرود - Saz Va Aava Gusheye Oshagh
ساز و آواز گوشه عشاق، قرچه، رضوی، فرود
سینا سرلک

Saz Va Aava Gusheye Oshagh
Sina Sarlak
تصنیف پیوند - Tasnife Peyvand
تصنیف پیوند
سینا سرلک

Tasnife Peyvand
Sina Sarlak
مقدمه عشاق - Moghadameye Oshagh
مقدمه عشاق
سینا سرلک

Moghadameye Oshagh
Sina Sarlak
چهارمضراب سنتور و تمبک - Chaharmezrab Santour Va Tombak
چهارمضراب سنتور و تمبک
سینا سرلک

Chaharmezrab Santour Va Tombak
Sina Sarlak
درآمد سنتور تنها - Daramad Santoure Tanha
درآمد سنتور تنها
سینا سرلک

Daramad Santoure Tanha
Sina Sarlak
تصنیف سوز عشق - Sooze Eshgh
تصنیف سوز عشق
سینا سرلک

Sooze Eshgh
Sina Sarlak
ساز و آواز گوشه درآمد، بیات راجه، فرود - Saz Va Avaz Gusheye Daramad
ساز و آواز گوشه درآمد، بیات راجه، فرود
سینا سرلک

Saz Va Avaz Gusheye Daramad
Sina Sarlak
پیش‌درآمد - Pishdaramad
پیش‌درآمد
سینا سرلک

Pishdaramad
Sina Sarlak
مقدمه ماهور - Moghadame maahur
مقدمه ماهور
سینا سرلک

Moghadame maahur
Sina Sarlak
تصنیف بوی مهر - Tasnife Boye Mehr
تصنیف بوی مهر
سینا سرلک

Tasnife Boye Mehr
Sina Sarlak
ساز و آواز درآمد گشایش فرود - Saazo Avaaz Daraamad Goshayesh
ساز و آواز درآمد گشایش فرود
سینا سرلک

Saazo Avaaz Daraamad Goshayesh
Sina Sarlak
چهار مضراب سنتور و تمبک - Santor va Tombak
چهار مضراب سنتور و تمبک
سینا سرلک

Santor va Tombak
Sina Sarlak
ساز و آواز دلکش - Saazo Avaaz Delkash
ساز و آواز دلکش
سینا سرلک

Saazo Avaaz Delkash
Sina Sarlak
تصنیف شب وصال - Tasnife Shabe Vesaal Reng
تصنیف شب وصال
سینا سرلک

Tasnife Shabe Vesaal Reng
Sina Sarlak
پیش در آمد چهارگاه - Pish daraamade Chahaargah
پیش در آمد چهارگاه
سینا سرلک

Pish daraamade Chahaargah
Sina Sarlak
ساز و آواز کرشمه درآمد زبول فرود - Saavo Avaaz Kereshme Daraamad
ساز و آواز کرشمه درآمد زبول فرود
سینا سرلک

Saavo Avaaz Kereshme Daraamad
Sina Sarlak
چهار مضراب سنتور وتمبک - Chahar Mezrabe Santor 1
چهار مضراب سنتور وتمبک
سینا سرلک

Chahar Mezrabe Santor 1
Sina Sarlak
پیش زنگوله و زنگوله - Pish Zangoole va Zangoole
پیش زنگوله و زنگوله
سینا سرلک

Pish Zangoole va Zangoole
Sina Sarlak
تصنیف رندان صبوحی رنگ - Tasnife Rendaane Sabuhi
تصنیف رندان صبوحی رنگ
سینا سرلک

Tasnife Rendaane Sabuhi
Sina Sarlak

کاراکتر باقی مانده : 500