Search

MyRitm.com

Listen and Download Music

Rainy Night

Reza Sadeghi

Reza-Sadeghi-Rainy-Night
...

Buy this album

Price :
Title:
Artist :
هنری که به دردهای مردمش توجه نکنه اسمش هرچیزی هست جز هنر
این اثر رو برای درمان حداقل زخم کودکانی آماده کردم که همیشه از کنارشون رد میشیم و شاید هزار بار گفتیم : کاش میشد کاری کرد.
با حمایت شما جانانم میشه کاری هرچند کوچیک انجام داد و پیش لبخند خدا آرام بود ... .
تمام عوامل این اثر با عشق و تفکر همراه بودن و کوچکترین نگاه دنیوی نداشتن، با همه این حرفها این آلبوم همزمان برای فروش و حمایت شما یارانم و هم دانلود رایگان تقدیم میشه.
چون ایمان دارم اونهایی که توانایی حمایت مالی از این اثر را ندارن قطعا حامی معنوی آلبوم خواهند بود.
درود بر ایران و ایرانی، صلح و آرامش انسانی
حالا که نمیتونم برای لبخندتون کاری کنم، براتون کار می کنم... .